Polish Polish
Play
previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 

 Kalendarium

Regulamin przyjmowania zabytków archeologicznych

Wielkość liter

1. Muzeum przyjmuje zabytki z badań archeologicznych po wcześniejszym uzgodnieniu i otrzymaniu przez archeologa lub inwestora pisemnej zgody na przejęcie zabytków z planowanych badań. W celu otrzymania stosownej zgody należy wypełnić wniosek o zgodę na przejęcie zabytków archeologicznych i złożyć go w sekretariacie Muzeum.

2. Muzeum przyjmuje zabytki z badań archeologicznych wraz z kopią pełnej dokumentacji w formie drukowanej i elektronicznej, która została przekazana do właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja powinna zawierać:

 • sprawozdanie z badań wraz z dokumentacją opisową, rysunkową i fotograficzną
 • inwentarz polowy zabytków
 • wyniki przeprowadzonych analiz (np. antropologicznych)
 • sprawozdanie z przeprowadzonych zabiegów konserwacyjnych.

3. W przypadku nie pozyskania ruchomego materiału archeologicznego, archeolog lub inwestor, który otrzymał zgodę Muzeum na przyjęcie zabytków z badań, jest zobowiązany przekazać do Muzeum:

 • pisemne oświadczenie o nie pozyskaniu ruchomych zabytków archeologicznych
 • sprawozdanie z badań.

4. Zabytki przekazywane do Muzeum powinny być umyte, wyklejone i zakonserwowane (w wyjątkowych wypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu strony przekazującej, Muzeum może przyjąć zabytki bez konserwacji). Archeolog lub inwestor jest zobowiązany do przekazania Muzeum dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów konserwacyjnych.

5. Zabytki przekazywane do Muzeum powinny być podpisane numerem inwentarza polowego (w wyjątkowych wypadkach, np. w przypadku bardzo drobnych przedmiotów zabytki mogą być bez trwałego podpisu). Kości ludzkie, nie podpisane, powinny być oznaczone stosowną metryczką. Materiał zabytkowy powinien być zapakowany do worków polietylenowych strunowych wraz z dołączoną metryczką zabezpieczoną woreczkiem polietylenowym strunowym, a następnie do pudeł z tektury z wiekiem.

6. Zabytki należy przekazać wraz z wynikami przeprowadzonych analiz (w przypadku materiałów z cmentarzysk - analiz antropologicznych; w przypadku próbek - badań specjalistycznych).

7. Dla zabytków przekazywanych do Muzeum powinny być założone karty ewidencyjne wg wytycznych i wzoru karty przekazanego przez Muzeum. Karty ewidencyjne należy przekazać w formie drukowanej i elektronicznej (w formacie doc).

8. Materiały z badań powierzchniowych AZP powinny być zapakowane do worków polietylenowych strunowych wraz z dołączoną metryczką zabezpieczoną woreczkiem polietylenowym strunowym, a następnie do pudeł z tektury z wiekiem. Do materiałów AZP należy dołączyć dokumentację w postaci:

 • sprawozdania z badań powierzchniowych
 • kompletu kart ewidencyjnych stanowiska archeologicznego KĘSA zaktualizowanych kart KĘSA (jeśli badania miały charakter weryfikacyjny lub materiały pochodzą z inspekcji konserwatorskich na znanych wcześniej stanowiskach archeologicznych).

9. Po przekazaniu zabytków archeologicznych, materiał zostanie poddany sprawdzeniu i weryfikacji w postaci spisu z natury, następnie zostanie sporządzony raport z przeprowadzonej weryfikacji. Warunkiem przyjęcia zabytków wraz z dokumentacją jest zgodność stanu faktycznego z inwentarzem potowym zabytków. Okres przeznaczony na weryfikację materiału archeologicznego wynosi do 2 tygodni.

 

Strona przekazująca materiał przenosi na Muzeum Okręgowe w Sandomierzu prawo do:

 • eksponowania zabytków na wystawach oraz wypożyczania zabytków innym instytucjom w celach wystawienniczych
 • wykonywania i publikowania zdjęć i rysunków zabytków
 • udostępniania zabytków do celów naukowych i badawczych (badacze otrzymają prawo do publikowania zabytków po uzyskaniu zgody autora badań).

 

Załączniki do pobrania:


 

Ferie po Królewsku online w siedmiu Rezydencjach Królewskich

NCK

Muzeum w sieci

PomnikHistorii

5 Bonum Publicum

Muzealny Uniwersytet Dziecięcy

organizatorzy

4 tripadvisor

5 Bonum Publicum

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

10 patriotyzm

7 MKiDN

9 nocleg

Godziny otwarcia Muzeum:

Poza sezonem turystycznym
(01.10.2020 r. - 18.04.2021 r.)
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 17.00
W sezonie turystycznym 
(20.04.2021 r. - 03.10.2021 r.)
Wtorek - Niedziela | 11.00 - 18.00
Wstęp bezpłatny na wystawy stałe
Poniedziałki w okresie od 3 maja do 27 września 2021 r. oprócz pierwszego w m-cu | 13.00 - 15.00, 27 grudnia 2021 r. | 13.00 - 15.00
Wtorki w okresie od 5 stycznia do 27 kwietnia 2021 r. | 10.00 - 17.00, od 5 października do 21 grudnia 2021 r. | 11.00 - 18.00

Cennik biletów:

Bilet normalny (dorośli): 15 zł
Bilet ulgowy (uczniowie, itp): 10 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MOS: 10 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MOS: 8 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 40 zł
Bilet "3w1" normalny: 33 zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.
Bilet "3w1" ulgowy: 23 zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.


• Zobacz pełny cennik

© 2018 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:Łącznie ilość odwiedzin:4958754

Obecnie na stronie 200 gości