Wielkość liter
2
2

Wielkość liter

xxxMuzeum Zamkowe w Sandomierzu zaprasza na wystawę czasową zatytułowaną „Skotniccy – między Sandomierzem, Florencją a Krakowem”.

Przedmiotem wystawy jest zjawisko „wielkiej podróży”, czyli „grand tour’u”, jednego z charakterystycznych fenomenów arystokratycznej kultury w nowożytnej Europie. Udział w „wielkiej podróży” (z reguły do Włoch) świadczył o zamożności, jak i intelektualnym obyciu. Był też dowodem wysokich aspiracji społecznych. Wśród „wielkich turystów” nie brakowało Polaków związanych z ziemią sandomierską takich jak Michał i Elżbieta z Laśkiewiczów Skotniccy. Ich „wielka podróż” z lat 1803-1808 była zarazem jedną z ostatnich, w jaką wybrali się polscy podróżnicy wzorem poprzednich pokoleń. Przypadała na okres wojen napoleońskich, kiedy po upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów stary szlachecki świat ustępował miejsca bardziej demokratycznym stosunkom społecznym. Samo małżeństwo Michała Skotnickiego, szlachcica z dziada pradziada ze Skotnik koło Sandomierza, z Elżbietą Laśkiewicz, bogatą mieszczką z Krakowa, było przykładem takiej transformacji. Ich „wielka podróż” była więc symbolem końca starej i zarazem początku nowej epoki. Oglądając dziś zachowane pamiątki po tej parze, w tym dzieła sztuki we Florencji i Krakowie, uświadamiamy sobie kulturotwórczy potencjał tych społecznych przemian.           

Wystawę przygotował zespół kuratorski w składzie: dr hab. Mikołaj Getka-Kenig, prof. PAN, dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, dr Weronika Rostworowska-Kenig (Zamek Królewski na Wawelu – kurator zewnętrzny i autor koncepcji wystawy) oraz Renata Grzebuła – adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Koordynatorem wystawy jest: Sylwia Mroczka, specjalista w Dziale Promocji i Edukacji Muzeum Zamkowego w Sandomierzu.

Wielkość liter

Po Wiśle„Po Wiśle” to wystawa okazjonalna zrealizowana specjalnie na wydarzenie VI Gali Orderu Rzeki Wisły stworzonej we współpracy z Muzeum Krakowa. 

Oprócz fotografii dawnych łodzi z zakładu fotograficznego Kriegerów z Krakowa pochodzących ze zbiorów Muzeum Krakowa, na ekspozycji znajduje się odbitka panoramy miasta od strony wisły ukazująca Zamek, Starówkę oraz Kościół św. Jakuba. Wszystkie fotografie datowane są na przełom XIX i XX wieku. 

Wystawa dostępna tylko w weekendy (sobota-niedziela).

Od 17.02.2024r. do 01.06.2024r. 

Kurator: Mateusz Niemiec (Muzeum Krakowa)

Koordynator: Sylwia Mroczka (Muzeum Zamkowe w Sandomierzu)

Sala edukacyjna Zamku Królewskiego w Sandommierzu. 

 

 

 

 

 

Wielkość liter

Legenda o Walgierzu UdałymWalgierz Udały – bardzo silny, bogaty i piękny – poślubił królewnę Heligundę i był to dopiero początek historii o miłości, zdradzie i karze, wspomnianej m.in. w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza.

Jest to barwna historia o legendarnym pogańskim władcy Walgierzu Udałym. Cykl ilustracji inspirowany średniowiecznymi iluminacjami, nawiązuje do zapisanej w Kronice Wielkopolskiej (koniec XIII w.) legendy O Walterze i Helgundzie. Anonim autor Kroniki, wykorzystał motywy z lokalnego podania wiązanego z dworem Henryka Sandomierskiego (ok. 1130-1166), pierwszego władcy Księstwa Sandomierskiego rezydującego w Sandomierzu i Wiślicy. Walgierz Udały – bardzo silny, bogaty i piękny – poślubił królewnę Heligundę i był to dopiero początek historii o miłości, zdradzie i karze.

Wystawa prezentowana w przestrzeni foyer przed Salą Rycerską, przedstawia cykl 31 pięknie zdobionych ilustracji. Ekspozycję dopełniają obiekty archeologiczne z okresu XI - XIV w. m.in. Miecz z Zawichostu, Bełty kusz z Zamku sandomierskiego czy kopia denaru Bolesława IV Kędzierzawego z wizerunkiem Henryka Sandomierskiego.

 

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:14108016

Obecnie na stronie 304 gości