Polish Polish
Play
previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 

 Kalendarium

REGULAMIN REALIZACJI KWEREND I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO W SANDOMIERZU

Wielkość liter

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu udostępnia swoje zbiory do celów naukowych, badawczych, konserwatorskich oraz w celu ich publicznego prezentowania w muzeach, galeriach. Muzeum nie użycza zbiorów osobom prywatnym. 

I. Kwerendy

 1. Kwerendy przeprowadzane w Muzeum przez osoby z zewnątrz, instytucje i firmy są bezpłatne. Osoby prywatne, instytucje i firmy mogą odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem (www.zamek-sandomierz.pl) zlecić przeprowadzenie kwerendy pracownikom Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
 2. W szczególnych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia kwerendy.
 3. Wniosek w sprawie przeprowadzenia kwerendy powinien być kierowany w formie oficjalnego pisma do Dyrektora Muzeum, co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem kwerendy.
 4. Zgodę na przeprowadzenie kwerendy udziela Dyrektor Muzeum lub osoba przez niego upoważniona. Wnioskodawca otrzyma pisemną odpowiedź w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do Muzeum oficjalnego wniosku/pisma.
 5. Termin wykonania kwerendy w zbiorach Muzeum należy ustalić drogą telefoniczną lub e-mailową z kierownikiem bądź pracownikiem danego Działu Zbiorów Muzeum, po uprzednim, pisemnym uzyskaniu zgody Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. 
 6. Wniosek w sprawie przeprowadzenia kwerendy w Muzeum powinien zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa instytucji,
 • adres,
 • kontakt (nr telefonu, e-mail),
 • cel kwerendy: wystawa, publikacja, praca naukowo-badawcza, inny,
 • temat kwerendy,
 • wnioskowany termin kwerendy.
 1. Wniosek o przeprowadzenie kwerendy prosimy kierować do Dyrektora Muzeum:
Dr Dominik Kacper Płaza
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12,  27-600 Sandomierz
 
II. Użyczenia
 1. Wniosek w sprawie użyczenia, eksponatów winien być kierowany w formie oficjalnego pisma do Dyrektora Muzeum, co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia eksponowania w muzeach polskich i co najmniej 12 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia eksponowania w muzeach zagranicznych.
 2. Wniosek w sprawie użyczenia muzealiów z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu powinien zawierać następujące informacje:
 • pełna nazwa instytucji wraz z adresem,
 • cel wypożyczenia (wystawa, depozyt, projekt badawczy, ekspertyza, konserwacja)
 • rzeczywisty termin odbioru i zwrotu muzealiów (daty dzienne),
 • dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wystawy lub użyczenie zabytków (telefon, e-mail),
 • załącznik z wykazem muzealiów wraz z ich numerem/-ami inwentarzowym/-ymi.

W przypadku wystaw wniosek powinien zawierać dodatkowo:

 • tytuł wystaw,
 • opis merytoryczny planowanej wystawy,
 • notę dotyczącą planowanej publikacji i ewentualnego udziału w niej pracowników Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
 • miejsce eksponowania wystawy wraz z opisem warunków przechowywania i ekspozycji muzealiów oraz zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą,
 • rzeczywisty termin otwarcia i zamknięcia wystawy (daty dzienne),
 • termin wypożyczenia i zwrotu zabytków (daty dzienne).

3. Zgody na użyczenie muzealiów udziela Dyrektor Muzeum, po wcześniejszych konsultacjach z kierownikami, pracownikami Działów Zbiorów Muzeum, Konserwatorem Zabytków i Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów.

4. Wnioski o użyczenie muzealiów ze zbiorów Muzeum prosimy kierować do Dyrektora Muzeum:

Dr Dominik Kacper Płaza
Dyrektor
Muzeum Okregowego w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz

e.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań dotyczacych użyczenia muzealiów ze zbiorów Muzem, prosimy o kontakt z p.o. Głównego Inwentaryzatora Zbiorów – Panią Kingę Palińską, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 15 644 57 57 w. 59; 15 832 22 65 w. 49

 

III. Decyzja o użyczeniu zabytków jest uzależniona od:

 • terminu, w którym złożono wniosek,
 • planów ekspozycyjnych Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
 • kolejności zgłoszeń otrzymanych od innych Instytucji,
 • scenariusza wystawy,
 • stanu zachowania muzealiów objętych wnioskiem,
 • spełnienia wytycznych Muzeum w zakresie warunków przechowywania i ekspozycji muzealiów oraz zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą.

Informację o uzyskaniu zgody bądź odmowie na użyczenie muzealiów wnioskodawca otrzyma w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do Muzeum pisma z oficjalną prośbą.

Przed wypożyczeniem muzealiów Dyrektor Muzeum i podmiot użyczający muzealia, zwani dalej „stronami” w drodze pisemnej Umowy użyczenia określają w szczególności:

 • cel przeniesienia,
 • miejsce przeniesienia,
 • okres, na jaki następuje przeniesienie,
 • wymagane warunki transportu,
 • wymagane warunki przechowywania, eksponowania
 • inne ustalenia.

Integralną częścią Umowy użyczenia jest szczegółowy wykaz muzealiów wraz z dokumentacją wizualną, opisem stanu zachowania i wyceną zabytków.

Muzea zagraniczne są zobowiązane do przesłania Raportu Bezpieczeństwa (Facility Report) przed użyczeniem muzealiów.

Użyczenie muzealiów potwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.

Biorący do używania ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użyczonych obiektów. Odpowiedzialność ta trwa od chwili formalnego przekazania do chwili zwrotu Użyczającemu potwierdzonego podpisami osób upoważnionych. Biorący do używania poniesie koszty opakowania, transportu w obie strony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

5 Bonum Publicum

NCK

Muzeum w sieci

PomnikHistorii

5 Bonum Publicum

Muzealny Uniwersytet Dziecięcy

organizatorzy

4 tripadvisor

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

5 Bonum Publicum

10 patriotyzm

7 MKiDN

9 nocleg

Godziny otwarcia Muzeum:

Poza sezonem turystycznym
(01.10.2020 r. - 18.04.2021 r.)
Poniedziałek | 13.00 - 15.00 oprócz pierwszego w m-cu. Wstęp wolny na wystawy stałe.
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 17.00

W sezonie turystycznym 
(20.04.2021 r. - 03.10.2021 r.)
Poniedziałek | 13.00 - 15.00 oprócz pierwszego w m-cu. Wstęp wolny na wystawy stałe.
Wtorek - Niedziela | 11.00 - 18.00

Cennik biletów:

Bilet normalny (dorośli): 15zł
Bilet ulgowy (uczniowie, itp): 10zł
Bilet grupowy normalny z przew. MOS: 10zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MOS: 8zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3)): 40zł
Bilet "3w1" normalny: 33zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.
Bilet "3w1" ulgowy: 23zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.


• Zobacz pełny cennik

© 2018 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:Łącznie ilość odwiedzin:4387693

Obecnie na stronie 132 gości