2
2

VIII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji

Wielkość liter

VIII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów BiurokracjiW dniach 7-9 czerwca w Zamku Królewskim oraz w sandomierskim Ratuszu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona dziejom biurokracji. Zorganizowało ją Muzeum Okręgowe w Sandomierzu wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Towarzystwem Nauki i Kultury „Libra”. Sympozjum odbyło się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta Sandomierza.

 

Referaty wygłosiło 64 uczestników, w tym 30 z zagranicy. Oprócz referatów plenarnych, sekcje konferencji dotyczyły biurokracji monarchii i republiki oraz biurokracji komunistycznej. Osobnym problemem rozpatrywanym na konferencji były związki biurokracji i kancelarii oraz biurokracji i archiwistyki. Wykład inauguracyjny pt. „Dokumenty, archiwa i pamięć” wygłosił kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS prof. dr hab. Krzysztof Skupieński. W ramach sekcji poświęconej biurokracji i kancelarii referat na temat dokumentacji generowanej przez współczesne muzeum wygłosił kierownik Działu Historycznego Muzeum Okręgowego dr hab. Tomisław Giergiel.

Referenci reprezentowali ośrodki akademickie Lublina, Warszawy, Krakowa, Kielc, Torunia, Łodzi, Siedlec, Częstochowy i Bydgoszczy, a także Moskwy, Sankt Petersburga, Charkowa, Jarosławia (Rosja), Symferopola, Orenburga, Briańska, Jekaterinburga i Riazania. Cele naukowe konferencji zostały wypełnione, zwłaszcza prezentacja i wymiana wyników badań na temat biurokracji cesarstwa rosyjskiego, której elementem była administracja guberni na ziemiach polskich w okresie zaborów. Uczestnicy konferencji poznali również walory zabytkowe i przyrodnicze Sandomierza.

  

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:13310371

Obecnie na stronie 543 gości