Polish Polish
2
2

Informacja o zadaniu realizowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku

Wielkość liter

logoMOSLogo kulturaMKiDNProgram: Edukacja – priorytet – Edukacja kulturalna,
Fascynujący świat spektakli muzycznych

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zakończyło w listopadzie b.r. realizację projektu pt. Fascynujący świat spektakli muzycznych. Audycje umuzykalniające i koncert pieśni, utwo-rów z oper, operetek i musicali, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Edukacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zasadniczym założeniem przedsięwzięcia była edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z powiatu sando-mierskiego w zakresie poznania klasycznych form i gatunków muzycznych. Cykl zajęć obej-mował tematykę scenografii, tańca oraz choreografii scenicznej. A trzeba dodać, że dostęp nas wszystkich do muzyki tzw. poważnej jest w naszej okolicy utrudniony, z powodu po pro-stu braku, niestety placówek związanych z greckimi muzami: Melpomeną i Polihymnią. Muzyczne zajęcia prowadzili wielokrotnie nagradzani śpiewacy operowi, duet mał-żeński z Wrocławia, Państwo Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran liryczny) oraz Andrzej Jan-kiewicz ( tenor).

Uczestnicy lekcji umuzykalniających (dzieci i młodzież z sandomierskich i pobliskich szkół) przeżyli niezapomniane emocje. Były też łzy wzruszania i zachwytu. Pierwsze dźwię-ki głosu artystki wprawiały przy tym często młodą widownię w osłupienie. Śpiew operowy „na żywo” stanowił dla wielu naszych uczestników pierwsze tego rodzaju przeżycie! Stąd też narodził się pomysł, aby podarować im nieco muzyki klasycznej, tym bardziej, że zewsząd otacza nas muzyka tak zwana popularna. Uczestnicy zajęć przyznali szczerze, że żaden gatu-nek muzyczny nie jest w stanie poruszyć serc tak mocno jak opera, operetka, musical!, wzbo-gacony na dodatek grą aktorską i scenografią (w której nie brak było wspaniałych strojów). W ramach projektu odbył się również w Muzeum koncert otwarty dla szerokiej pu-bliczności. Artyści przy akompaniamencie pianisty wykonali najpopularniejsze utwory musi-calowe oraz operetkowe. Uczestnicy, którzy zapełnili naszą salę tzw. rycerską „po brzegi” wiertnie się bawiła, a bisom nie było końca.

Wszystkim naszym partnerom, jak też uczestnikom muzycznych warsztatów bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę, zapraszając do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Koordynatorem projektu była Natalia Szmuc, pracownik Działu Edukacyjno-Promocyjnego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Zadanie udało się zrealizować dzięki dotacji finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynoszącej 20 000,00 zł przy wkładzie własnym stanowiącym 8 980,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 28 980 zł, w tym dotacja ze środków finansowych MKiDN wyniosła 20 000,00 zł.

 

Wszystkim naszym partnerom oraz uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(01.04.2022 r. – 30.09.2022 r.)
Wtorek - Niedziela | 11.00 - 18.00
 
Poza sezonem turystycznym
(04.01.2022 r. - 31.03.2022 r.;
01.10.2022 r. – 31.12.2022 r.)
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 17.00

bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł
Bilet "3w1" normalny: 42 zł Muzeum Zamkowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.
Bilet "3w1" ulgowy: 30 zł.

dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:9138767

Odwiedza nas 195 gości oraz 0 użytkowników.