2
2

Żegnamy Profesora Henryka Samsonowicza

Wielkość liter

Profesor Henryk SamsonowiczZ ogromnym smutkiem odebraliśmy wiadomość o śmierci nestora historyków polskich Profesora Henryka Samsonowicza.

Był wielkim autorytetem i znawcą dziejów średniowiecza i epoki nowożytnej. Wielki był wkład Pana Profesora w poznanie historii Sandomierza i ziemi sandomierskiej. W roku 1993 ukazała się pod redakcją Profesora obszerna czterotomowa publikacja „Dzieje Sandomierza”. Jako zbiorowe dzieło wielu autorów, zawiera ona bogaty i różnorodny materiał dotyczący przeszłości naszego miasta. Powstanie tej cennej publikacji było w dużym stopniu zasługą Profesora Henryka Samsonowicza, przez wiele lat koordynującego prace nad jej przygotowaniem.

Prace te stwarzały zarazem okazję do licznych spotkań Profesora i Jego współpracowników z sandomierską społecznością, zyskującą dzięki temu możliwość poznawania tajników warsztatu historycznego. Spotkania te z pewnością – nie mniej niż sama książka – korzystnie oddziaływały na poziom historycznej świadomości Sandomierzan.

Wystąpienia Pana Profesora przed sandomierską publicznością odbywały się także przy wielu innych okazjach, konferencjach, spotkaniach, bardzo często odbywających się w zamku królewskim, siedzibie Muzeum Okręgowego i przez nasze muzeum organizowanych. To tutaj 26 maja 2004 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, która nadała Profesorowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Profesor Samsonowicz przez wiele lat wspierał nasze miasto i nasze muzeum, przekazując swoje teksty do muzealnych wydawnictw. Napisał między innymi wstęp do „Albumu widoków Sandomierza”, rozprawę „Jan Długosz jako pierwszy historyk Polski na tle międzynarodowym” (do pracy zbiorowej o Janie Długoszu), czy artykuł „Rozważania dotyczące liczebności mieszkańców Sandomierza w XVI wieku” (do „Pamiętnika Sandomierskiego”).

Nigdy nie odmawiał pomocy również w sprawach organizacyjnych i wystawienniczych. Ostatnim takim wydarzeniem było wypożyczenie przez Pana Profesora na wystawę „200 lat Diecezji Sandomierskiej” niezwykle ciekawego „Diariusza” napisanego przez Jego ojca – prof. Jana Samsonowicza, odkrywcy neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach.

Cześć jego Pamięci!

* * *

Fot. Prof. Henryk Samsonowicz w trakcie referatu „Jan Długosz jako pierwszy historyk Polski na tle międzynarodowym”.

Konferencja: „Jan Długosz – w kręgu badań historyków i literaturoznawców”

Zamek królewski - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 8 października 2015 r.

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:13074669

Obecnie na stronie 39 gości