2
2

Zamek Królewski w Sandomierzu – inspirujący element Pomnika Historii

Wielkość liter

Zamek Królewski w Sandomierzu – inspirujący element Pomnika HistoriiThe Royal Castle in Sandomierz as an inspiring part of the Historical Monument

Kráľovský zámok v Sandomierzi, inšpirujúci prvok Pamätníka histórie

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w 2020 roku realizuje międzynarodowy projekt „Zamek Królewski w Sandomierzu – inspirujący element Pomnika Historii”. Zadanie promuje Zamek Królewski w Sandomierzu w kilku instytucjach kultury działających na Słowacji. To unikatowy zabytek i jeden z najważniejszych elementów kultury polskiej – wraz z mającym w nim swoją siedzibę i posiadającym ciekawe zbiory Muzeum Okręgowym. Projekt w swojej narracji zawiera także opisy przepięknych krajobrazów oraz informacje o innych zabytkowych obiektach miasta. Wystawa zdjęć, wirtualny  spacer oraz filmy promocyjne pomogą kreować na Słowacji pozytywny wizerunek Polski jako państwa, Sandomierza jako miasta oraz zamku jako instytucji kultury. Otwarcie wystawy w bardejowskim Muzeum Szaryskim odbędzie się 28 października 2020 roku.

Wystawa została przygotowana w formie dwóch segmentów tematycznych – jeden przedstawia Zamek Królewski w Sandomierzu oraz Muzeum Okręgowe: dzieje powstawania budowli, zachodzące w niej zmiany i rozwój, poprzez moment wysadzenia przez wojska szwedzkie w 1656 roku aż po historię mieszczącego się w niej w XIX i XX wieku więzienia. Dodatkowo zawiera informacje o najcenniejszych zabytkach pozostającymi w zbiorach sandomierskiego Muzeum. Drugi segment ekspozycji został poświęcony samemu miastu i wyjaśnia,  dlaczego „mały Rzym” został uznany za Pomnik Historii. Na zdjęciach ukazane zostały najważniejsze zabytki Sandomierza. Wystawie towarzyszą dwa filmy promocyjne i wirtualny spacer.

Zamek Królewski w Sandomierzu – inspirujący element Pomnika HistoriiMateriały dotyczące zamku, muzeum i miasta w językach: polskim, słowackim i angielskim pozwolą zagranicznym odbiorcom nie tylko poszerzyć wiedzę na temat historii Polski, ale również zapoznać się ze związkami Ziemi Sandomierskiej ze Słowacją oraz z dorobkiem artystycznym i intelektualnym Polaków. Projekt pogłębia i rozwija w ostatnich dwóch latach współpracę sandomierskiej instytucji kultury z Muzeum Szaryjskim i Domem Polsko-Słowackim w Bardejovie oraz innymi, słowackimi instytucjami.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Inspirująca”.

* * * * * *

Zamek Królewski w Sandomierzu został zbudowany na miejscu dawnego grodu usytuowanego na wysokim wzgórzu oblanym wodami Wisły, które zapewniało skuteczną obronę przed nieprzyjacielem. Drewniany zamek miał charakter siedziby warownej. W XII wieku otoczony został wałem drewniano-ziemnym, fosą i dobudowanym później podwalem. W 1138 r. na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego Sandomierz został stolicą księstwa dzielnicowego, a zamek awansował na stałą rezydencję książąt dzielnicowych władających ziemią sandomierską. Mieszkali w nim m. in. Henryk Sandomierski, Kazimierz Sprawiedliwy, Leszek Biały, Bolesław Wstydliwy i Leszek Czarny.

W XIV wieku z fundacji króla Kazimierza Wielkiego na miejscu drewnianego grodu wzniesiono murowaną gotycką budowlę z wieżą obronną, zbudowaną na planie ośmiobocznym, i murem zamkowym. Kronikarz Janko z Czarnkowa wymienia sandomierski zamek wśród 32 innych wystawionych z polecenia króla w ramach akcji wzmocnienia obronności kraju i poszczególnych miast. Sandomierz w tym czasie był jednym z ważniejszych ośrodków państwowych Małopolski, a zamek stał się siedzibą królewskich starostów, jednocześnie dość często goszcząc władców Polski m.in. Kazimierza Wielkiego, królową Jadwigę wraz z małżonkiem królem Władysławem Jagiełłą czy króla Kazimierza Jagiellończyka, za panowania, którego ok. 1480r. wzniesiona została baszta południowa tzw. „kurza noga”, obecnie najstarsza zachowana część zamku.

W XVI wieku z inicjatywy króla Zygmunta I Starego rozpoczęto przebudowę gotyckiego zamku w renesansową rezydencję. Prace powierzono architektowi Benedyktowi zwanemu Sandomierzaninem. Mistrz Benedykt przebudował istniejący budynek w skrzydło południowe, wzniesiono skrzydło wschodnie i rozpoczęto budowę skrzydła zachodniego. Przebudowę upamiętniono tablicą erekcyjną z okolicznościowym napisem: „Zygmunt z łaski Bożej król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, pan i dziedzic roku pańskiego 1520”.

Za panowania następnego króla Zygmunta II Augusta kontynuowano prace przy rozbudowie zamku. Obejmowały one budowę skrzydła zachodniego zakończonego narożną wieżą oraz połączenie muru północnego z wieżą bramną. W II połowie XVI wieku, mimo iż budowla nie była dziełem skończonym, ukształtował się czworobok renesansowego zamku, który pełnił funkcje administracyjno-sądowe i stał się siedzibą starostów grodowych.

Za panowania króla Jana Kazimierza w 1656 r., w czasie „potopu” zamek został wysadzony w powietrze przez wycofujące się wojska szwedzkie. Zniszczeniu uległy skrzydła wschodnie i południowe. Najmniej ucierpiało, niedokończone, skrzydło zachodnie. Na polecenie króla Jana III Sobieskiego zostało ono przebudowane w wolno stojący budynek typu pałacowego, który w zasadniczym zrębie przetrwał do dnia dzisiejszego. Od tego czasu zamek stał się budynkiem użyteczności publicznej: urzędem, sądem i więzieniem oraz gospodarczym centrum klucza stanowiącego uposażenie starosty. W 1768r. w czasie konfederacji barskiej zamek został ponownie zniszczony, tym razem przez kwaterujące w nim wojska rosyjskie.

Po III rozbiorze Polski zaborca austriacki przeznaczył zamek na sąd i więzienie. Jednakże praktyczne funkcjonowanie więzienia rozpoczęło się w 1825 r. w czasach zaboru rosyjskiego. W 1844r. przebudowano pozostałości królewskiego zamku nadając mu surowe klasycystyczne formy architektoniczne. W końcu XIX stulecia półokrągły dziedziniec więzienny obudowano nowym skrzydłem tzw. „rogalem”, a w mur północny wstawiono budynek dla administracji więziennej. Tak ukształtowany zamek pełnił funkcje więzienne do 1959 r.

W latach 1965-1986 przeprowadzono gruntowne prace remontowo-konserwatorskie, m. in. rozebrano budynek administracji i okalający dziedziniec „rogal”. W 1986r. decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu przeznaczono zamek na siedzibę Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

W latach 1995-2002 wykonano prace związane z rekonstrukcją i stabilizacją wzgórza zamkowego oraz modernizacją dachu i poddasza zamku, a w latach 2004-2007 przeprowadzono prace rewitalizacyjne wewnątrz zamku.


Wirtualny spacer
Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:14132309

Obecnie na stronie 121 gości