2
2

Uroczystość przyznania nagród Bonum Publicum

Wielkość liter

Uroczystość przyznania nagród Bonum PublicumUroczystość przyznania Bonum Publicum – Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego XVII edycji odbyła się 22 października w sandomierskim Ratuszu.

Laureaci uhonorowani zostali pamiątkowymi statuetkami oraz równorzędnymi nagrodami pieniężnymi, które wręczyli: przewodniczący jury konkursowego prof. dr hab. Stanisław Adamczak, burmistrz Sandomierza Marcin Marzec oraz przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Wojciech Czerwiec. Gratulacje laureatom nagrody złożyła również Kinga Kędziora-Palińska, reprezentująca organizatora nagrody - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną ograniczona została liczba osób biorących udział w wydarzeniu.

Tegoroczni Laureaci Bonum Publicum – Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego XVII edycji to:

Redakcja czasopisma "Sandomierzanin" w kategorii: za dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji, pamięci historycznej, turystyki, ekologii, dobroczynności, wszelkich form aktywności społecznej kształtującej obywatelski stosunek do rzeczywistości, jak np. budżet obywatelski, będący szansą na zaangażowanie obywateli. 

W imieniu redakcji nagrodę odebrał pan Marek Rożek, prezes Klubu Miłośników Sandomierza. W uzasadnieniu podkreślono wyjątkową, edukacyjną rolę czasopisma od 20 lat będącego nie tylko źródłem informacji na temat życia społeczno-kulturalnego w Sandomierzu, ale również inicjującego i organizującego prestiżowe konkursy: „Sandomierzanin Roku” oraz „Nadzieja Sandomierza”.  

 oraz

Pani Bożena Ewa Wódz, autorka monografii „SENDOMIRIA. Sandomierz w nowożytnym dziele Civitates orbis terrarum”, nagrodzona w kategorii drugiej: za publikacje książkowe poświęcone Sandomierzowi i regionowi sandomierskiemu, które ukazały się w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Składający się z trzech części tom przynosi wiedzę na temat najstarszego wizerunku Sandomierza opublikowanego w jednym z najbardziej poważanych dzieł nowożytnej Europy "Civitates orbis terrarum" (wydanym w 1617 r. w Lubece), podkreślając istotną wartość źródeł ikonograficznych w procesie poznawania dziejów. Przepiękna edycja: opracowanie graficzne, zastosowanie papieru i druku wysokiej jakości oraz wklejka przedstawiająca panoramę miasta z pocz. XVII wieku współgra z wysokim poziomem merytorycznym publikacji. Warto wspomnieć, że to kolejne wyróżnienie dla książki, nagrodzonej podczas Kieleckich Dni Książki Historycznej w marcu 2020 r.

 

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:12689413

Obecnie na stronie 161 gości