Polish Polish
Play
previous arrow
next arrow
Slider

Ne'edár/ נֶעְדַּר /Nieobecni - wystawa oraz katalog judaików sandomierskich

Wielkość liter

logoMOSMKiDN Program: Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Od marca 2019 r. Dział Historyczny Muzeum Okręgowego w Sandomierzu realizuje 2-letni projekt pt. Ne'edár/ נֶעְדַּר /Nieobecni - wystawa oraz katalog judaików sandomierskich w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2019, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Synagoga sandomierska

 Wystawa po raz pierwszy w formie monograficznej przedstawi losy społeczności żydowskiej w Sandomierzu i ziemi sandomierskiej. Pierwszoplanowym założeniem ekspozycji będzie ukazanie Sandomierza jako ważnego ośrodka żydowskiego, który na trwałe wpisał się w historię miasta i ziemi sandomierskiej. Już w średniowieczu gmina ta należała do najstarszych i najważniejszych w Polsce. Pierwsza wzmianka dotyczy 1367 r., kiedy starozakonni sandomierscy razem z krakowskimi i lwowskimi wystąpili do króla polskiego Kazimierza Wielkiego o potwierdzenie przywilejów generalnych nadanych im w 1264 r. w Kaliszu przez Bolesława Pobożnego. Z 1418 r. pochodzi najstarsza wiadomość o synagodze sandomierskiej. Żydowska społeczność odegrała ważną rolę w przedwojennych dziejach Sandomierza. Paradoksalnie, obecnie najważniejszym świadectwem jej istnienia jest niewielki cmentarz i synagoga. O ile w przypadku Krakowa czy Kielc można znaleźć szereg śladów żydowskich w przestrzeni miejskiej, takich jak tablice, pomniki czy odtworzone napisy, o tyle w Sandomierzu na próżno szukać takich tropów. Także badacze dziejów miasta w niewystarczającym stopniu poświęcili swoją uwagę losom żydowskich mieszkańców tego miasta.

Ekspozycja zilustrowana zostanie w części niepublikowanymi zdjęciami i dokumentami pochodzącym ze zbiorów archiwalnych Yad Vashem w Jerozolimie, United States Holocaust Memorial Muzeum w Waszyngtonie, Ghetto Fighter’s House Museum z Izraela, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Archiwum Państwowego w Kielcach oraz ze zbiorów rodzinnych osób prywatnych. Istotnym elementem ekspozycji będą judaika należące do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Uzupełnieniem ekspozycji będą elementy multimedialne wraz z zastosowaniem nowoczesnych systemów wystawienniczych (prezentacja multimedialna, tablet z oprogramowaniem, model 3D synagogi sandomierskiej - zrekonstruowanej na podstawie fotografii z 1939 r., plansz informacyjnych i audio-przewodników) zapewniających zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa muzealiów i podkreślenie walorów estetycznych prezentowanych judaików. Obok szczegółowych opisów podkreślających historyczno-artystyczną wartość zabytków, znajdzie się miejsce na przybliżenie dziejów społeczności żydowskiej zamieszkującej Sandomierz.

W ramach zadania planowane jest wydanie bezpłatnego, bogato ilustrowanego katalogu, który nie będzie jedynie przypomnieniem fragmentów ekspozycji, ale rozwinięciem i uzupełnieniem treści, które za pomocą słowa, obrazu i zabytku przedstawia wystawa. Jednym z istotnych elementów katalogu będzie szczegółowe opisanie wszystkich judaików znajdujących się w zbiorach Muzeum, innych instytucji i osób prywatnych. Publikacja zostanie wydana w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej i elektronicznej.

Organizacja wystawy niewątpliwie wpłynie na wzbogacenie oferty wystawienniczej Muzeum oraz umożliwi interaktywną prezentację eksponowanych zabytków. Istotnym efektem działań w ramach programu będzie podniesienie świadomości historycznej i tożsamości kulturowej mieszkańców Sandomierza oraz turystów odwiedzających Muzeum, poprzez zapoznanie się z trudną, ale ważną historią Żydów. Do dziś w świadomości sandomierzan Żydzi postrzegani są przez pryzmat Holokaustu i oskarżeń o mordy rytualne, czego materialnym dowodem jest m.in. obraz Karola de Prevot znajdujący się w sandomierskiej katedrze oraz powieść ,,Malowany ptak” Jerzego Kosińskiego. Realizacja zadania polega również na obiektywnym przedstawieniu bogactwa kultury i historii tej społeczności.

W ramach otrzymanych środków przewidujemy również m. in. zakup sprzętu wystawienniczego, wykonanie wizualizacji modelu 3D sandomierskiej synagogi, czy wykonanie filmu dokumentalnego.

Całkowity koszt zadania wynosi: 88 506,74 zł.

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 70 500,00 zł.

Karolina G. Dział Historyczny MOS

 

 


.

5 Bonum Publicum

NCK

Muzeum w sieci

PomnikHistorii

5 Bonum Publicum

Muzealny Uniwersytet Dziecięcy

organizatorzy

4 tripadvisor

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

5 Bonum Publicum

10 patriotyzm

7 MKiDN

9 nocleg

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(14.04.2020 r. - 30.09.2020 r.)
Poniedziałek | 13.00 - 15.00 oprócz pierwszego w m-cu. Wstęp wolny na wystawy stałe.
Wtorek - Niedziela | 11.00 - 18.00
 
Poza sezonem turystycznym
(01.10.2019 r. - 14.04.2020 r.)
Poniedziałek | 13.00 - 15.00 oprócz pierwszego w m-cu. Wstęp wolny na wystawy stałe.
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 17.00

Cennik biletów:

Bilet normalny (dorośli): 15zł
Bilet ulgowy (uczniowie, itp): 10zł
Bilet grupowy normalny z przew. MOS: 10zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MOS: 8zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3)): 40zł
Bilet "3w1" normalny: 33zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.
Bilet "3w1" ulgowy: 23zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.

• Zobacz pełny cennik

 

© 2018 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:Łącznie ilość odwiedzin:4217318

Obecnie na stronie 128 gości